fbpx

1- Kuruluş(Gerçek Kişi)

GERÇEK KİŞİLERİN KURULUŞU İÇİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE ODA SİCİLİNE  KAYIT İŞLEMLERİ

Bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişilerin kayıtları yapılmaktadır,

1. Gerçek kişiler için (1.1) ODA KAYIT BEYANNAMESİ (Odaya kayıt için) (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış)  veya  Eczacılar odasına kaydı olan Eczacıların; Eczacılar odasından aldıkları kayıt belgesi aslını sicil müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekir.

2. (1.2)MESLEK GRUBU LİSTESİ  (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış)

3. (1.3)DİLEKÇE  (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış) Dilekçeye bütün nace kodlarınızı yazınız.

4. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi  (2 adet)

5. E devletten (barkotlu) veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi  (2 adet asıl)

6. Fotoğraf  (4 adet)

7. Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş unvan altında  imza beyannamesi (1 asıl-1 fotokopi)  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

8- Yevmiye defteri önyüz fotokopisi (1 adet).

9. Vergi Dairesinden  “GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜKELLEF GÖRÜNTÜLEME” belgesi (2 adet asıl)

10. İkrazatçılık yapan gerçek kişilerin kuruluş işlemlerinde Hazine Müsteşarlığı’nın izin yazısıyla ikrazatçı beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği  (2 adet asıl) aranır.

NOTLAR

1-http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

2- Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında 100.000,00 TL ve  üzeri sermaye beyan edilmesi durumunda belirtilen rakamın tespitine ilişkin (1.4)SMMM / YMM Raporu ve Mali Müşavir faaliyet belgesi

3- Gerçek kişi yabancı uyruklu ise;

a ) Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl); adresi yurtdışında ise adresi gösterir(1.5)BEYAN

b ) Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl)

c ) Fotoğrafı (4 adet)