2- Şube Açılışı(Koop)

BAŞKA BİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE KAYITLI KOOPERATİFİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SINIRLARI İÇERİSİNDE ŞUBE AÇILIŞI

4. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı, ana sözleşme, kuruluşundan itibaren şube açılışına kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre),

5. Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre düzenlenmiş merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınmış belge aslı,

6. Şube açılışı; kooperatif ana sözleşmesine göre genel kurul  kararı ile olacaksa Noter onaylı  Genel Kurul Kararı (2 adet asıl – 1 fotokopi); Yönetim kurulu kararı ile olacaksa Noter onaylı (2.4)Yönetim Kurulu Kararı. (2 adet asıl – 1 fotokopi) (Şube açılış kararını hangi organ alırsa alsın; şubenin ticaret unvanı, sermayesi, ne iş yapılacağı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.)  İndir

7. Şube yetkililerinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet asıl),

b) Muhtardan veya e-devletten alınmış (barkotlu) ikametgâh belgesi (2 adet),

c) Fotoğrafı (4 adet),

8. Şube yetkililerine  ait Ticaret sicil müdürlüğünce düzenlenmiş şube unvanı altında  imza beyannamesi (1 adet asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

MERKEZİ  MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE KAYITLI OLAN KOOPERATİFİN ŞUBE AÇILIŞI

4. Şube açılışı; kooperatif ana sözleşmesine göre genel kurul  kararı ile olacaksa Noter onaylı  Genel Kurul Kararı (2 adet asıl – 1 fotokopi); Yönetim kurulu kararı ile olacaksa Noter onaylı (2.6)Yönetim Kurulu Kararı (2 adet asıl – 1 fotokopi)(Şube açılış kararını hangi organ alırsa alsın; şubenin ticaret unvanı, sermayesi, ne iş yapılacağı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.) İndir

5. Şube yetkililerinin;

a)T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi(2 adet ),

b) Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),

c) Fotoğrafı (4 adet),

6. Şube yetkililerine ait şube unvanı altında düzenlenmiş ve Ticaret Sicili müdürlüğünce onaylanmış imza beyannamesi (1 adet asıl).  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

 NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.