fbpx

15- Şube Adres Değişikliği(A.Ş.)

GEREKLİ EVRAKLAR

1) (16.1)Dilekçe

2) Noter onaylı (16.2) Yönetim Kurulu Şube Adres Değişikliği kararı

( 1 asıl 2 fotokopi )

3)(16.3)Taahhütname

4) Merkezi başka bir Sicil Müdürlüğünde ise şube adres değişikliği kararını imzalayan yönetim kurulu üyelerinin seçiminin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi

NOT: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin güncel adresini (16.4)ESKİ  ve YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazıve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.