fbpx

16- Şube Müdür Tayini(A.Ş.)

GEREKLİ EVRAKLAR

1)(17.1)Dilekçe

2) Noter onaylı (17.2)Yönetim Kurulu Şube Müdür Tayini Kararı(1 asıl 2 fotokopi )

3) Müdürün ünvan altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenen tescil talepli İmza beyannamesi (1 asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

4) Müdürün T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),E devletten veya Muhtardan onaylı ikametgah belgesi ( 2 adet asıl),Fotoğraf (4 adet), 

Notlar:

(a) Seçilen müdür yabancı uyruklu ise ekinde noter onaylı pasaport sureti(2 adet) ve varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi  ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi aslı eklenmelidir.

(b) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TÜZEL KİŞİ SEÇİLEMEZ