fbpx

2- Şube Açılışı(A.Ş.)

A-BAŞKA BİR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE KAYITLI ŞİRKETİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEKİ ŞUBESİNİN AÇILIŞI 


1. Tüzel Kişiler için (2.1)Oda Kayıt Beyannamesi(Şube yetkilileri tarafından imzalanmış), 
2.  (2.2)Meslek Grubu Listesi(Şube yetkilileri tarafından imzalanmış), 
3.  (2.3) Dilekçe (Şube yetkilileri tarafından imzalanmış), 
4. Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

a) Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin onaylı bir örneği(1 asıl -1 fotokopi)

b) Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı onaylı sicil gazetesi ( 1asıl – 1 fotokopi)

c) Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünce Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 inci maddesine göre düzenlenmiş izin yazısı  (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

5. Şube açılışına ilişkin noter onaylı (2.4)Yönetim Kurulu Kararı( 1 asıl – 2 fotokopi)

6. Pay sahipleri dışından seçilen şube yetkililerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı (2.5)Beyan Belgesi

7) Şube yetkilisi seçilen kişiler yabancı uyruklu gerçek kişi ise;

a-Varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi (1 adet ) ; adresi yurtdışında ise adresi gösterir 2.6 beyan

b-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl)

c- Fotoğrafı (4 adet)

d-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi (2 adet asıl)

8) Türk vatandaşı Şube yetkililerinin; 
a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet asıl), 
b) E Devletten veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl), 
c) Fotoğrafı (4 adet), 
9) Şube müdürü/müdürlerinin şube unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

10.Oda kaydı için 1 adet İMZA SİRKÜ fotokopisi (imza sirküsünün fotokopisinin odaya verileceğine dair (2.7)TAAHHÜTNAME)

11. Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

B-MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE KAYITLI BULUNAN  ŞİRKETİN ŞUBE AÇILIŞI KAYIT EVRAKLARI: 
1. Tüzel Kişiler için  (2.1)Oda Kayıt Beyannamesi(Şube yetkilileri tarafından imzalanmış), 
2. (2.2) Meslek Grubu Listesi (Şube yetkilileri tarafından imzalanmış), 
3.  (2.3) Dilekçe (Şube yetkilileri tarafından imzalanmış), 
4. Şube açılışına ilişkin noter onaylı  (2.8)Yönetim Kurulu Kararı (1 asıl – 2 fotokopi), 
5. Pay sahipleri dışından seçilen şube yetkililerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı (2.5)Beyan Belgesi,
6) Şube yetkilisi seçilen kişiler yabancı uyruklu gerçek kişi ise;

a-Varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi (1 adet ) ; adresi yurtdışında ise adresi gösterir (2.6)beyan

b-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl)

c- Fotoğrafı (4 adet)

d-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi (2 adet asıl)

7) Türk vatandaşı Şube yetkililerinin; 
a)T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi(2 adet ), 
b) E Devletten veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl), 
c) Fotoğrafı (4adet), 
8) Şube müdürü/müdürlerinin şube unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

9)Oda kaydı için 1 adet İMZA SİRKÜ fotokopisi (imza sirkülerinin fotokopisinin odaya verileceğine dair (2.7)TAAHHÜTNAME)

10)Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

NOT:http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.