fbpx

2- Şube Açılışı(Gerçek Kişi)

❗❗❗ ŞUBE AÇILIŞI İÇİN; AÇILACAK ŞUBENİN İŞ KONUSU İLE MERKEZİN İŞ KONUSU AYNI OLMALIDIR, FARKLI İŞ KONUSUNDA FAALİYET GÖSTERİLMESİ DURUMUNDA BAŞKA UNVAN ALTINDA YENİ BİR KAYIT OLUŞTURULMASI GEREKLİDİR.

A-MERKEZİ BAŞKA BİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDE KAYITLI GERÇEK KİŞİLERİN ŞUBE AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Gerçek kişiler için (2.1)ODA KAYIT BEYANNAMESİ   (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış)

2. (2.2)MESLEK GRUBU LİSTESİ   (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış)

3. (2.3)DİLEKÇE   (Kayıt olacak kişiler tarafından imzalanmış)

4. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı, kuruluşundan itibaren şube açılışına kadar geçen süre içerisinde yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri  (1 asıl -1 fot.)

5. Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120.maddesine göre düzenlenmiş merkezin kayıtlı olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış belge (1 adet asıl-1 adet fot.)

6. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi   (2 adet)

7. E devletten (barkotlu) veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi   (2 adet asıl)

8. Fotoğraf   (4 adet)

9. Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş unvan altında imza beyannamesi (1 asıl-1 fotokopi) (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

10. Şubenin açılacağı İlgili Vergi Dairesinden  VERGİ GÖRÜNTÜLEME BELGESİ (2 adet asıl)

11- Gerçek kişi yabancı uyruklu ise;

a ) Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl); adresi yurtdışında ise adresi gösterir (2.4)BEYAN

b ) Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl)

c ) Fotoğrafı (4 adet)

 https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.  

B-MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE KAYITLI OLAN GERÇEK KİŞİLERİN ŞUBE AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Gerçek kişiler için  (2.1)ODA KAYIT BEYANNAMESİ (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış)

2.   (2.2)MESLEK GRUBU LİSTESİ  (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış)

3.   (2.3)DİLEKÇE  (Kayıt olacak kişiler tarafından imzalanmış)

4. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi   (2 adet)

5. E devletten (barkotlu) veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi   (2 adet asıl)

6. Fotoğraf   (4 adet)

7. Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş unvan altında imza beyannamesi (1 asıl-1 fotokopi) (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

8. Şubenin açılacağı İlgili Vergi Dairesinden  VERGİ GÖRÜNTÜLEME BELGESİ (2 adet asıl)  

9- Gerçek kişi yabancı uyruklu ise;

a ) Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl); adresi yurtdışında ise adresi gösterir (2.4)BEYAN

b ) Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl)

c ) Fotoğrafı (4 adet)

 https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.