fbpx

3- Merkez Nakli(A.Ş.)

1. (3.1)Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililer tarafından imzalanmış), 
2. (3.2)Meslek Grubu Listesi (Yetkililer tarafından imzalanmış), 
3.  (3.3)Dilekçe (Yetkililer tarafından imzalanmış), 

4) Kayıtlı olduğunuz Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş belge  (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

5. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin  (3.5)Tadil Metni (Bakanlık Temsilcisi veya toplantı başkanlığı tarafından onaylı)  (2 adet asıl),
6. Merkez nakline ilişkin genel kurul toplantı evrakları; 
a) Noter onaylı  (3.6) Genel Kurul Toplantı Tutanağı (ana sözleşmenin değişen maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı) (1 adet asıl 2 adet fotokopi ), 

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (3.8) (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)(1adet  asıl-1adet  fotokopi) 
ç) Çağrılı genel kurullarda Yönetim Kurulu Gündem Kararı (2 fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)
8. Bütün ortakların ve yetkililerin; 
a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet ), 
b) E Devletten alınan veya Muhtardan onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl), 
c) Fotoğrafı (4 adet) 

9. Temsile yetkili yönetim Kurulu üyelerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş, Ticaret Sicil Müdürlüğünde onaylanmış imza beyannamesi (1  adet asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

10.Oda kaydı için 1 adet İMZA SİRKÜSÜ fotokopisi (yoksa imza sirkülerinin fotokopisinin odaya verileceğine dair  (3.9)TAAHHÜTNAME

NOT:http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.