fbpx

4- Değişiklik İşlemi(Gerçek Kişi)

A-UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ                

1.  (4.1)DİLEKÇE (kayıtlı kişi tarafından imzalanmış)

2. (4.1-1)T.S.T. 24.maddesi gereğince düzenlenmiş TAAHHÜTNAME

 BAD VEYA SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ 

1. (4.2)DİLEKÇE (kayıtlı kişi tarafından imzalanmış)

2. (4.1-1)T.S.T. 24.maddesi gereğince düzenlenmiş TAAHHÜTNAME

3. Değişiklik

  a. Mahkeme kararı ile olmuşsa, değişikliği gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı ( mahkeme ya da noter onaylı örneği 2 asıl)

  b. Evlilik nedeniyle olmuşsa; Evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (2 adet asıl)

  c. Boşanma nedeniyle olmuşsa; Boşanmanın kesinleştiği mahkeme kararı (mahkeme ya da noter onaylı örneği 2 asıl) ile Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (2 adet asıl)

4. Yeni çıkartılan, T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanının fotokopisi (2 adet)

Not: İsim veya Soyisim değişikliğinde imza örneği değişiyorsa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş unvan altında  imza beyannamesi (1 asıl-1 fotokopi)  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

C-GERÇEK KİŞİ  ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. (4.3)DİLEKÇE (Kayıt olan kişi tarafından imzalanmış)

2. (4.1-1)T.S.T. 24.maddesi gereğince düzenlenmiş TAAHHÜTNAME

3. Bağlı olduğu vergi dairesinden yeni adresi gösteren vergi görüntüleme  (2 adet asıl)

4-Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres güncellemesi söz konusu ise; şahsın ilgili (4.4) Belediye Başkanlığından alacağı yazı (yazıda eski adres yer almak zorundır) ve dilekçe ile başvurusu yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor

D-GERÇEK KİŞİ İŞ KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ

1.  (4.5)DİLEKÇE (Kayıt olan kişi tarafından imzalanmış)

2. (4.1-1)T.S.T. 24.maddesi gereğince düzenlenmiş TAAHHÜTNAME

3. (4.6)MESLEK GRUP DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇESİ (kayıtlı kişi tarafından imzalanmış)

4. (4.7)MESLEK GRUBU LİSTESİ (kayıtlı kişi tarafından imzalanmış)

5. Bağlı olduğu vergi dairesinden iş konusu değişikliği (yeni nace bilgisini) gösteren vergi görüntüleme belgesi (2 adet asıl)

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

E-GERÇEK KİŞİ SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ

1. (4.8)DİLEKÇE (Kayıt olan kişi tarafından imzalanmış)

İkrazatçılık yapan gerçek kişilerin değişiklik işlemlerinde Hazine Müsteşarlığı’nın izin yazısıyla ikrazatçı beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği (2 adet asıl)

2. (4.9)SMMM sermaye tespit raporu (2 adet) ve mali müşavir faaliyet belgesi 

3. (4.1-1)T.S.T. 24.maddesi gereğince düzenlenmiş TAAHHÜTNAME

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.