fbpx

6- Adres Değişikliği(A.Ş.)

1.     (6.1)DİLEKÇE (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)

2.     Yeni adresi göterir (6.2)TAAHHÜTNAME (Yönetim kurulu tarafından imzalanmış)

3.     Adres değişikliğine ilişkin noter onaylı (6.3)Yönetim Kurulu Kararı (1 asıl – 2 fotokopi)

4. Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin (6.4)ESKİ  ve YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.