9- Adres Değişikliği(LTD.)

1) (9.1)Dilekçe Yeni adresi gösterir  (Müdürler tarafından imzalı kaşeli)

2) Yeni adresi gösterir (9.2)Taahhütname (Müdürler tarafından imzalı kaşeli)

3) Noter onaylı (9.3)Müdürler Kurulu Kararı veya Noter onaylı (9.4)Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 1 asıl 1 fotokopi)

4) (9.5)Hazır Bulunanlar Listesi (Genel Kurul Kararı alındı  ise -1 adet asıl-1 adet fot.)

5) Çağrılı genel kurullarda (9.6)Gündem Kararı (Genel Kurul Kararı alındı  ise -2 adet fotokopi)

6) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Genel Kurul Kararı alındı  ise )

Not: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin (9.7)ESKİ  ve YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.

Not: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.