fbpx

9- Adres Değişikliği(LTD.)

1) (9.1)Dilekçe Yeni adresi gösterir  (Müdürler tarafından imzalı kaşeli)

2) Yeni adresi gösterir (9.2)Taahhütname (Müdürler tarafından imzalı kaşeli)

3) Noter onaylı (9.3)Müdürler Kurulu Kararı veya Noter onaylı (9.4)Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 1 asıl 2 fotokopi)

4) Genel kurul kararı ile adres değişikliği yapılacaksa

a) (9.5)Hazır Bulunanlar Listesi 1 adet asıl-1 adet fot.)

b) Adres değişikliği kararı Genel Kurul Kararı ile alınıyorsa Çağrılı genel kurullarda (9.6)Gündem Kararı (Genel Kurul Kararı alındı  ise -2 adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)

Not: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin (9.7)ESKİ  ve YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.

Not: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.