İhracat: 2022/1 Tebliğ gereğince, 0405.10 tereyağın ülkemizden çıkışına izin verilmemesi

İhracat: 2022/1 Tebliğ gereğince, 0405.10 tereyağın ülkemizden çıkışına izin verilmemesi

0405.10 gtip altında yer alan tereyağı ihracatının, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Filistin`e ihraç edilecekler hariç olmak üzere 18.04.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden çıkışına 20.04.2022 tarihinden itibaren izin verilmeyecektir.

Read More

TOBB Manşet Haberleri