İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

23/3/2023 tarihli ve 32141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/7)’in 1 inci maddesinin değiştirildiği açıklanmıştır.

Read More

TOBB Manşet Haberleri

About Author