Menşe ve Dolaşım Belgeleri Onay İşlemleri/Notify, Destination Kullanımı

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Onay İşlemleri/Notify, Destination Kullanımı

Menşe ve dolaşım belgeleri eşliğinde ihracatı yapılan eşyanın, varış ülkesi ile ticaret yapılan ülkesinin farklı olması durumunda, söz konusu belgelerin alıcıya ilişkin kutucuğuna nihai varış ülkesinin, “Destination :.…..” “Notify….. : vb. ibareler kullanılarak ifade edilmesinin mümkün olup olmayacağına dair Ticaret Bakanlığının menfi görüşü daha önce Odalarımıza iletilmişti.

Read More

TOBB Manşet Haberleri