Mısır’ın Gönderi Ön Bilgilendirme-Advanced Cargo Information (ACI-ACID) Uygulaması

Mısır’ın Gönderi Ön Bilgilendirme-Advanced Cargo Information (ACI-ACID) Uygulaması

Ticaret Bakanlığı’nda alınan bir yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen Mısır’daki iş çevrelerinin ve çok uluslu şirketlerin talepleri doğrultusunda, Mısır Maliye Bakanlığı tarafından 23/06/2021 tarihli ve 2021/328 sayılı Karar’ın yayımlandığı ifade edilerek, ACI-ACID uygulaması başlama tarihinin 3 ay ertelendiği belirtilmiştir.

Read More

TOBB Manşet Haberleri