Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar (5449)

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar (5449)

Ülkemiz ihracatının etkin ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulmasına ve/veya işletilmesine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) karşılanmasına dair usul ve esaslar ile ilgili mevzuat yayımlanmıştır.

Read More

TOBB Manşet Haberleri