Duyurular (8)

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı

Program Başvuru Tarihleri: 4 Haziran – 1 Ağustos 2018

KOSGEB İcra Komitesi’nin 23.05.2018 tarih ve 2018-13 no.lu kararı ile KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” hazırlanmıştır.

Bahse konu Kredi Programı;

İşletmelerin kullanacakları kredilerde İşletme başına en fazla 300.000.- (üçyüzbin) TL’ye kadar olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacak,
Sıfır (0) faizli,
İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli,
olarak uygulanacaktır.

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler KOSGEB resmi web sayfasında (kosgeb.gov.tr) bulunan KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden girerek e-hizmetler sayfasında “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başvurusu” şeklinde arama yaparak girecekleri, kredi faiz desteği kapsamında satın alacakları makine-teçhizat alımına ilişkin başvuru formunu, belirlenen tarihler arasında doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne başvurabilecektir.

Programa ait başvuru, onay ve revizyon tarihleri aşağıda yer almaktadır:

04.06.2018 - 01.08.2018

İşletme başvuruları

02.08.2018 - 13.08.2018

KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi

14.08.2018 - 24.08.2018

İşletme düzeltme ve revizyonu

25.08.2018 - 03.09.2018

KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı

Sistem belirlenen sürenin sonunda; her bir işletme için Değerlendirme Tablosunda yer alan Sektör, Ölçek ve Kârlılık kriterlerinden oluşan puan üzerinden (yüksekten en düşüğe doğru) 100.000.000.-TL’lik bütçe çerçevesinde başvuru sıralaması oluşturacaktır.

İşletme başına 300.000.- (üçyüzbin) TL olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

KOSGEB Müdürlüğü tarafından verilen onaydan sonra her bir İşletme için Yazılım Sistemi bir başvuru kodu üretecektir.

İşletme, KOSGEB Müdürlüğü’nden aldığı başvuru formu ve başvuru kodu ile protokole taraf Banka şubelerinden birine kredi başvurusunda bulunacaktır.

Kredi kullandırımı Banka Tarafından yapılacak olup, kredi tutarı Tedarikçi hesabına aktarılacaktır. Makine Teçhizatın işletmeye teslim edildiğinin tespiti ve periyodik kontrolü Banka tarafından yapılacaktır.

Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

Program kapsamında, aşağıda belirtilen makine teçhizat tanımı kapsamında yer alan ekipmanlar desteklenecek, bu tanımın dışında kalanlar desteklenmeyecektir.

Makine: En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçler, tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için tek bir bütünmüş gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makineler grubu.

Teçhizat: Bir makineye veya muhtelif makineler grubuna monte edilmek üzere piyasaya arz edilen ve bir makinenin fonksiyonunu değiştiren değiştirilebilir parçalar ve makine ile birlikte yeni satın alınacak makinenin işletimi için gerekli olan yazılım ve gereçler.

Kullanılmış makine-teçhizat bu tanımın dışındadır.

Bahse konu programda;

İmalat sanayinde faaliyette bulunan işletmelerin yerli ve yeni makine teçhizat alımları desteklenmekte olup; işletmelerin 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2014/35 sayılı Yerli Mali Tebliğine uygun olarak aldıkları yerli malı belgesi ile belirlenen makine ve teçhizatlar yerli malı olarak kabul edilecektir.

2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanan işletmeler, 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanamayacaktır.

Devamını okuyun...

Kobigel – Kobi Gelişim Destek Programı

ÖNEMLİ DUYURU!
KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 
“2018 / 01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi 
Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Desteklenen NACE Kodları

NACE 21 - Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
NACE 26 - Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
NACE 30.3 - Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı
2- NACE 62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektöründeki işletmeler tüm illerde başvurabilecektir.

ANTALYA NACE 10 Gıda ürünlerinin imalatı 
ANTALYA NACE 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 
ANTALYA NACE 31 Mobilya imalatı 
ANTALYA NACE 30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 
ANTALYA NACE 20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

Ayrıntılı Bilgi İçin: 0242 311 60 37 (KOSGEB Antalya Müdürlüğü)

Devamını okuyun...

Sgk: Eksik Gün Belgelerinin Verilmesi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'ndan Odamıza iletilen duyuru:
EKSİK GÜN BELGELERİNİN VERİLMESİ

Bilindiği üzere 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 67 nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları değiştirilmiştir.

Devamını okuyun...

Hava Kargo Ve İhracat İle İlgili Önemli Duyuru

Değerli İhracatçımız,

Antalya’dan Moskova’ya yapılan sebze meyve taşımalarını artırmak için Türk Hava Yolları’nın organize ettiği bir satın alma heyeti B2B görüşmeleri organize edilmiştir.

Gelen heyet ile birebir görüşmelere yapmak üzere siz değerli iş ortaklarımızı 19 Nisan Perşembe Günü ATSO Atatürk konferans salonunda yapılacak birebir görüşmelere bekliyoruz.

Yer: ATSO Atatürk Konferans Salonu 
Saat: 10:30 -14:30

Heyet Katılımcı Listesi: 
İsim Görevi Şirket İlgi Alanı: 
Eduard Kanin - Mng - Polymer LLC - Meyve - Sebze 
Aleksandr Egorov - Mng - Avia Invest - Meyve - Sebze - Çiçek 
Maksim Schev - Mng - Vko Cargo - Terminal
Alina Dzhoraeva - Mng - La Maree - Balık ve Deniz Ürünleri 
Oksana Lashenko - Mng - La Maree - Meyve - Sebze - Peynir 
Andrey Viktorovich - Mng - KES LTD. - Meyve - Sebze 
Vyachislav Sergevich - Mng - Antares Hold.-Marketler Zinciri Broker
Yevgeniy Vitaliyevich - Gen Dir. - LLC AGARTA, Meyve-Sebze 
ANTONOV ALEXANDER-SPECIALIST-OOO PROD EXPRESS Meyve - Sebze

Devamını okuyun...