Kalite Politikamız

Kumluca TSO Kalite Politikası

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI

Bölgemiz (Kumluca-Finike-Demre-Kaş) ticareti, tarımı ve turizmini yasal şartlar altında üyelerimizin memnuniyetini arttırmaya yönelik proaktif ve çözüm odaklı anlayışla hizmet sunabilmek için etkin iletişim yöntemlerini kullanarak üyelerimiz, paydaş kuruluşlar ve halkımızla sürekli ve sağlıklı ilişkiler kurmak, geliştirmek ve doğru bilgi akışını sağlamaktır.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası  olarak, her zaman üye memnuniyetinin ön planda tutulduğu, vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda;   güçlü, saygın ve güvenilir bir kurum olarak kaliteli hizmet sunmaya devam ediyoruz. Bu ilkeyle sizlerin şikâyet ve taleplerinizi karşılamak; kalite standartlarımızı daha da ileri seviyeye ulaştırıp, hem daha iyi hizmet sunmak  için “Üye İlişkileri Politikamızı” oluşturduk.

Güvenirlik : Oda üye sicil ve tescil bilgilerinin korunması,istatistiki bilgilerininin doğruluğu, kaynakların etkin şekilde kullanılması açısından güvenilir kimliğe sahiptir.

Şeffaflık ve tarafsızlık: ODA üyeleri; şikâyet, talep ve sorularını; doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istedikleri heran ulaştırabilmektedir. Tüm iletişim kanallarımız sizlere açıktır. ODa tarafından, üyelerinin herhangi bir konu hakkında başvurdukları şikâyet, talep ve soruları ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirilmektedir.

Görev Bilinci İle Hareket Etmek : Oda Organ üyeleri ve ,personelin tamamı çalışmalarında mevzuata uygun ve Kalite Yönetim Sisteminde tanımlaması yapılmış  görevinin farkında olarak hareket etmektedir.

Çözüm odaklı olmak ; Üyelerden ,organ üyelerinden ve diğer kanallardan gelen Odaya ve ilimize ait sorunları çözerken; çözüm odaklı ,hızlı, üretken bir şekilde uygulanabilir çözüm önerileri üretir ve uygulamaya koyar.

Gizlilik: Oda’nın kuruluşundan bugüne üye verilerin korunması son derece önemlidir. Bu nedenle   kişisel veriler  her zaman gizli tutulmaktadır.

Güncellik : Oda üyeye ait sicil ve tescil bilgilerini ,mali bilgileri ,istatistiki bilgileri ve sisteme ait diğer bilgileri daima güncel halde tutar.

Dürüstlük ve İş Ahlakına İnanmak: Oda idari kadrodaki yöneticiler ile çalışan personel iş ahlakına uygun ,dürüst ve etik kurallar çerçevesinde çalışır.

Yeniliğe Açık Olmak :Oda teknolojik yeniliklere ve yeni yönetim sistemlerine uygun olarak , çalışanları ve üyelerini devamlı eğitim vererek adaptasyon çalışmaları yapar, çalışır.

Farklılık Oluşturmak: Diğer oda ve borsalardan farklı iyi uygulamalarını artırmaya çalışmaktadır.

Topluma ve Çevreye Duyarlı Olmak: Oda, topluma faydalı olacak çalışmalara paydaş olur ve çevre bilinci ile hareket eder.

Sosyal Sorumluluk Bilincinde Olmak: Sosyal sorululuk projeleri üretir, mevcutlara katkı sağlar.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

– Odamızın geliri doğrultusunda yeterli sayıda personel istihdam ederek, çalışanlarımızın Hizmet İçi Eğitimlerle yetkinliğini artırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak,

– Personelimizin; hak ve sorumlulukları için ilgili yönetmelik, yasa ve iş kanunlarına uymak,

– Çalışanlarımızı başarımızın anahtarı kabul ettiğimiz için çalışma ortamında gerekli düzenlemeleri yapmak,

– Çalışanlarımızın motivasyon gücünü artırmak için ödüllendirme yapmak,

– Üye odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru birimlere  yerleştirmek, odamız  içerisinde yüksek potansiyelleri seçmek, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip tamamlamaları için her türlü fırsatı sağlamak, çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak, performans yönetim sistemi ile performanslarını değerlendirmek ve çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmek ,her zaman, kaliteli zaman ve bilgi paylaşımından  asla vazgeçmeden yeni fikirlere açık, yaratıcı, güvenilir,  çağdaş insan kaynakları politikaları uygulayarak üyelerimizin  yanında olmaktır.

– Eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmak

– Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve kuruma bağlılıklarını ön planda tutmak,

– Çalışanlarımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak,

– Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,

– Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,  – Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek.

MALİ POLİTİKAMIZ

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası mali politikasının temel amacı 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde çıkartılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen: “Gelir ve Gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tek düzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir” hükmünü yerine getirmektir.

BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ

Günümüzde çalışanları, üyeleri, iç ve dış paydaşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş ortaklığı bulunan Kumluca TSO ’nun kullandığı mevcut ve geliştirilebilir arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgi gizliliği ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının yaratılması, stratejik bir önem taşımaktadır. Bilgi güvenliği sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte bilgi işlem teknolojilerinin kullanılarak, oluşabilecek risklere karşı önlem alan ve sürdürülebilir bir sistem Kumluca TSO ’nun bilgi işlem politikasını oluşturmaktadır.