Kalite Politikamız

Kumluca TSO Kalite Politikası

  • Sistemin sürekli iyileştirilmesi, üye ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygunluk güvencesi için gereken prosesler dahil sistemi etkin bir şekilde uygulayarak üye memnuniyetini arttırmak.
  • Üye ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak üye memnuniyetini ön planda tutmak,
  • Teknik, Ticari ve Yasal gelişmeleri izlemek ve üyelerimizi zamanında ve doğru bilgilendirmek,
  • Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmek,
  • Üyelerimiz, yerel ve ulusal kurumlar ile ilişkilerimizi uzlaşma ve gelişme temelinde sürdürmek. Bölgemizin gelişmesi ve kalkınmasında kurum olarak üstlenebileceğimiz sorumlulukları üstlenmek ve başarmak,
  • Şeffaf bir yönetim anlayışı sunmak,
  • Sürekli iyileştirme faaliyetlerimizle, tüm süreçlerimizi mükemmelleştirmek için çalışmak,
  • Temsil ettiğimiz bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine faydalı olmak,