4- Değişiklik İşlemi(Gerçek Kişi)

A-UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ                 1.  (4.1)DİLEKÇE (kayıtlı kişi tarafından imzalanmış) 2. (4.1-1)T.S.T. 24.maddesi gereğince düzenlenmiş TAAHHÜTNAME  B–AD VEYA SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ  1. (4.2)DİLEKÇE (kayıtlı kişi tarafından imzalanmış) 2. (4.1-1)T.S.T. 24.maddesi gereğince düzenlenmiş TAAHHÜTNAME 3. Değişiklik   a. Mahkeme…

Devamını oku

5- Sigorta Acenteliği Tescili ve Feshi(Gerçek Kişi)

SİGORTA ACENTELİĞİ TESCİLİ 1.     (5.1)DİLEKÇE (kayıtlı kişi tarafından imzalanmış) 2.     Noter onaylı Acentelik Vekâletnamesi (1 asıl- 1 fotokopi) NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.  SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ 1. (5.2)DİLEKÇE (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış) 2. Noter onaylı…

Devamını oku

1- Yeni kuruluş(LTD.)

LİMİTED ŞİRKET YENİ KAYIT 1. Tüzel kişiler için  (1.1) ODA KAYIT BEYANNAMESİ (Müdürler tarafından imzalanmış) 2.  (1.2) MESLEK GRUBU LİSTESİ (Müdürler tarafından imzalanmış) 3.  (1.3) DİLEKÇE (Müdürler tarafından imzalanmış) 4.  Ticaret Sicili Müdürlüğü Tarafından onaylanmış  Limited Şirket anaözleşmesi (3 adet asıl) 5. Bir…

Devamını oku

9- Adres Değişikliği(LTD.)

1) (9.1)Dilekçe Yeni adresi gösterir  (Müdürler tarafından imzalı kaşeli) 2) Yeni adresi gösterir (9.2)Taahhütname (Müdürler tarafından imzalı kaşeli) 3) Noter onaylı (9.3)Müdürler Kurulu Kararı veya Noter onaylı (9.4)Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 adet asıl) 4) (9.5)Hazır Bulunanlar Listesi (Genel Kurul Kararı alındı  ise -1 adet…

Devamını oku

18- Şube Kapanış(LTD.)

GEREKLİ EVRAKLAR 1) (18.1)Dilekçe 2) noter onaylı (18.2)Müdürler Kurulu Kararı veya (18.3)Genel Kurulu Toplantı Tutanağı (2 asıl) 3) (18.4)Hazır Bulunanlar Listesi (Genel Kurul Kararı alındı  ise -1 adet asıl) 4) Çağrılı genel kurullarda (18.5)Gündem Kararı (Genel Kurul Kararı alındı  ise -2 adet fotokopi) 5) Çağrılı…

Devamını oku