1- Yeni Kayıt(A.Ş.)

Bir Anonim Şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, Bakanlığın izniyle kurulacak olan anonim şirketlerde iznin alınmasını, diğer şirketlerde şirket sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüğünce veya Noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır. Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça…

Devamını oku

2- Şube Açılışı(A.Ş.)

A-BAŞKA BİR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE KAYITLI ŞİRKETİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEKİ ŞUBESİNİN AÇILIŞI  1. Tüzel Kişiler için (2.1)Oda Kayıt Beyannamesi(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),  2.  (2.2)Meslek Grubu Listesi(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),  3.  (2.3) Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),  4. Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu…

Devamını oku

3- Merkez Nakli(A.Ş.)

1.Tüzel Kişiler için  (3.1)Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililer tarafından imzalanmış),  2. (3.2)Meslek Grubu Listesi (Yetkililer tarafından imzalanmış),  3.  (3.3)Dilekçe (Yetkililer tarafından imzalanmış),  4. Şirketin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler; a) Kayıtlı olduğunuz Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı şirket anasözleşmesi…

Devamını oku

4- Değişiklik İşlemi(Gerçek Kişi)

A-UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ                 1.  (4.1)DİLEKÇE (kayıtlı kişi tarafından imzalanmış) 2. (4.1-1)T.S.T. 24.maddesi gereğince düzenlenmiş TAAHHÜTNAME  B–AD VEYA SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ  1. (4.2)DİLEKÇE (kayıtlı kişi tarafından imzalanmış) 2. (4.1-1)T.S.T. 24.maddesi gereğince düzenlenmiş TAAHHÜTNAME 3. Değişiklik   a. Mahkeme…

Devamını oku

5- Sigorta Acenteliği Tescili ve Feshi(Gerçek Kişi)

SİGORTA ACENTELİĞİ TESCİLİ 1.     (5.1)DİLEKÇE (kayıtlı kişi tarafından imzalanmış) 2.     Noter onaylı Acentelik Vekâletnamesi (1 asıl- 1 fotokopi) NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.  SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ 1. (5.2)DİLEKÇE (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış) 2. Noter onaylı…

Devamını oku

1- Yeni kuruluş(LTD.)

LİMİTED ŞİRKET YENİ KAYIT 1. Tüzel kişiler için  (1.1) ODA KAYIT BEYANNAMESİ (Müdürler tarafından imzalanmış) 2.  (1.2) MESLEK GRUBU LİSTESİ (Müdürler tarafından imzalanmış) 3.  (1.3) DİLEKÇE (Müdürler tarafından imzalanmış) 4.  Ticaret Sicili Müdürlüğü Tarafından onaylanmış  Limited Şirket anaözleşmesi (3 adet asıl) 5. Bir…

Devamını oku