1- Yeni Kayıt(A.Ş.)

Bir Anonim Şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, Bakanlığın izniyle kurulacak olan anonim şirketlerde iznin alınmasını, diğer şirketlerde şirket sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüğünce veya Noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır. Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça…

Devamını oku

2- Şube Açılışı(A.Ş.)

A-BAŞKA BİR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE KAYITLI ŞİRKETİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEKİ ŞUBESİNİN AÇILIŞI  1. Tüzel Kişiler için (2.1)Oda Kayıt Beyannamesi(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),  2.  (2.2)Meslek Grubu Listesi(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),  3.  (2.3) Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),  4. Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu…

Devamını oku

3- Merkez Nakli(A.Ş.)

1.Tüzel Kişiler için  (3.1)Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililer tarafından imzalanmış),  2. (3.2)Meslek Grubu Listesi (Yetkililer tarafından imzalanmış),  3.  (3.3)Dilekçe (Yetkililer tarafından imzalanmış),  4. Şirketin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler; a) Kayıtlı olduğunuz Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı şirket anasözleşmesi…

Devamını oku