1- Kuruluş(Koop)

4. Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmış ve İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nden onaylı ana sözleşme,(2 adet asıl) 5. İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı (aslı veya noter onaylı örneği) 6. Ortakların; a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus…

Devamını oku

3.MERKEZ NAKLİ

4) Kayıtlı bulunan Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş sicil özetini gösterir 111 madde belgesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi) 7) Genel Kurul çağrılı ise Yönetim Kurulu…

Devamını oku

4. GENEL KURUL

TESCİLE TABİ GENEL KURUL 4) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış imzalanmış gündem kararı (2 fotokopi) ve varsa Genel kurula üyelerin davet edildiği gazete ilanı, iadeli taahhütlü mektup gönderileri, elden tebliğ listesi vs. aslı. 5) Bakanlık Temsilcisi…

Devamını oku

7. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

NOT: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise kooperatifin ESKİ  ve YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.

Devamını oku

10.TASFİYE SONU

2. Tasfiye sona ilişkin genel kurul toplantı evrakları; c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, ç) Yönetim Kurulu/Tasfiye Kurulu Gündem Kararı (2 fotokopi) d) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ,…

Devamını oku