fbpx

2- Şube Açılışı(LTD.)

A-BAŞKA BİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE KAYITLI ŞİRKETİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SINIRLARI İÇERİSİNDE ŞUBE AÇILIŞI 

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 120;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

a) Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin onaylı bir örneği(1 asıl -1 fotokopi)

b) Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı onaylı sicil gazetesi ( 1asıl – 1 fotokopi)

c) Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

2) Tüzel kişiler için (2.1) Oda Kayıt Beyannamesi(Şube yetkileri tarafından imzalanmış)

3) (2.2)Meslek grubu listesi( Şube yetkileri tarafından imzalanmış)

4) (2.3)Dilekçe ( Şube yetkileri tarafından imzalanmış)

5) Yetkililerin;

a) T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

b) Muhtardan veya E Devletten alınmış ikametgâh belgesi (2 adet asıl)

c) Fotoğraf (4 adet)

d) Kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı Türkçe tercüme edilmiş pasaport sureti (2 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (2 adet asıl), Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi(1 adet asıl)

6) Şube müdürü/müdürlerinin şube unvanı altında  Ticaret sicil müdürlüğünde düzenlenmiş ünvan altında imza beyannamesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

7)  Oda kaydı için şube unvanı adı altında düzenlenmiş 1 adet İMZA SİRKÜSÜ FOTOKOPİSİ (İmza sirküsün fotokopisinin odaya verileceğine dair  (2.5)TAAHHÜTNAME)

8) Şube açılışına ilişkin; (2.6)Müdürler Kurulu Kararı veya (2.7)Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (noter tasdikli 1 asıl 2 fotokopi)

9) Genel Kurul Kararı ile şube açılışı yapılacaksa

a) (2.8)Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 adet asıl-1 adet fotokopi)

b)   Çağrılı genel kurullarda (2.9)Gündem Kararı (2 adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderilerin fotokopileri  (çağrısız Genel kurullarda gündeme gerek yoktur)

10) Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor

B-MERKEZİ  MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE KAYITLI OLAN ŞİRKETİN ŞUBE AÇILIŞI

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Tüzel kişiler için (2.1) Oda Kayıt Beyannamesi(Müdürler tarafından imzalanmış)

2) (2.2)Meslek grubu listesi(Müdürler tarafından imzalanmış)

3) (2.3)Dilekçe (müdürler tarafından imzalanmış)

4) Yetkililerin;

a) T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

b) Muhtardan veya E Devletten çıkarılmış ikametgâh belgesi (2 adet asıl)

c) Fotoğraf (4 adet)

d) Kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı Türkçe tercüme edilmiş pasaport sureti (2 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (2 adet asıl), Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi(1 adet asıl)

5) Şube müdürü/müdürlerinin şube unvanı altında  Ticaret sicil müdürlüğünde düzenlenmiş unvan altında imza beyannamesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

7)  Oda kaydı için şube unvanı adı altında düzenlenmiş 1 adet İMZA SİRKÜSÜ FOTOKOPİSİ (İmza sirküsün fotokopisinin odaya verileceğine dair  (2.5)TAAHHÜTNAME)

8) Şube açılışına ilişkin; (2.6)Müdürler Kurulu Kararı veya (2.7)Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (noter tasdikli 1 asıl 2 fotokopi )

9) Genel Kurul Kararı ile şube açılışı yapılacaksa

a) (2.8)Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 adet asıl-1 adet fot.)

b)  Çağrılı genel kurullarda (2.9)Gündem Kararı (2 adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri  (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)

10) Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor