fbpx

20- Olağan Genel Kurul(LTD.)

1) Tescile tabii husus varsa (19.1)Dilekçe (Müdür tarafından imzalı-kaşeli)

4) (19.3)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl-1 adet fot.)

5) Çağrılı genel kurullarda (19.4)Gündem Kararı (2 adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)

Not: Tescile tabii husus var ise https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.