fbpx

4- Şirket Sözleşmesi Tadili(LTD.)

Şirket sözleşmesi değişikliğinin tesciline ilişkin başvuruda, müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir (TSY-92):

1) (4.1)Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış)

2) Noter onaylı (4.2)Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 asıl 2 fotokopi)

3) Şirket sözleşmesinin değişen maddelerinin yeni şeklini içeren (4.3)tadil metni ( 2 adet asıl)

3) (4.6)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl-1 fotokopi)

4) Çağrılı genel kurullarda (4.7)Gündem Kararı (2 adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)

5) Amaç – Konu değişikliği yapılıyorsa, nace kodu değişecekse oda için  (4.4)MESLEK GRUP DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇESİ(Müdürler tarafından imzalanmış) ve (4.5) MESLEK GRUBU LİSTESİ (Müdürler tarafından imzalanmış), Vergi levhası fotokopisi, Vergi dairesinden yeni nace kodunu gösteren mükellef görüntüleme belgesi aslı.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.