17- Şube İş Konusu Değişikliği(LTD.)

GEREKLİ EVRAKLAR

1) (17.1)Dilekçe

2) Noter onaylı (17.2)Müdürler Kurulu Kararı  veya (17.3)Genel Kurul Toplantı Tutanağı  ( 1 asıl 1 fotokopi )

3) (17.4)Hazır Bulunanlar Listesi (Genel Kurul Kararı alındı  ise – 1 adet asıl-1 fot.)

4) Çağrılı genel kurullarda (17.5) Gündem Kararı (Genl Kurul Kararı alındı  ise  – 2 adet fotokopi)

5) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Genel Kurul Kararı alındı  ise )

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.