fbpx

18- Şube Kapanış(LTD.)

GEREKLİ EVRAKLAR

1) (18.1)Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış)

2) Noter onaylı MÜDÜRLER KURULU KARARI veya (18.3)Genel Kurulu Toplantı Tutanağı (1 asıl 2 fotokopi )

3) Genel kurul kararı ile şube kapanışı yapılacaksa

a) (18.4)Hazır Bulunanlar Listesi (Genel Kurul Kararı alındı  ise -1 adet asıl)

b) Çağrılı genel kurullarda (18.5)Gündem Kararı 2 adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.