18- Şube Kapanış(LTD.)

GEREKLİ EVRAKLAR

1) (18.1)Dilekçe

2) noter onaylı (18.2)Müdürler Kurulu Kararı veya (18.3)Genel Kurulu Toplantı Tutanağı (1 asıl 1 fotokopi )

3) (18.4)Hazır Bulunanlar Listesi (Genel Kurul Kararı alındı  ise -1 adet asıl)

4) Çağrılı genel kurullarda (18.5)Gündem Kararı (Genel Kurul Kararı alındı  ise -2 adet fotokopi)

5) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Genel Kurul Kararı alındı  ise )

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.