fbpx

16- Şube Müdür Tayini(LTD.)

GEREKLİ EVRAKLAR

1) (16.1) Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış)

2)  (16.2)Müdürler Kurulu Kararı  veya (16.3)Genel Kurul Toplantı Tutanağı   ( Noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi )

3) Genel kurul kararı ile müdür ataması yapılacaksa

a)(16.4)Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 adet asıl-1 adet fotokopi)

b) Çağrılı genel kurullarda (16.5)Gündem Kararı ( 2 adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)

4) Seçilen müdürün Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenen unvan altında imza beyannamesi (1 adet asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

5) Seçilen Müdürün ; 2 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi , 4 adet fotoğrafı, 2 adet Muhtardan veya E devletten ikametgah belgesi

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Notlar:

a) Seçilen müdür yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi  ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

b) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TÜZEL KİŞİ SEÇİLEMEZ