15- Şube Unvan Değişikliği(LTD.)

GEREKLİ EVRAKLAR

1) (15.1)Dilekçe

2) Noter onaylı (15.2)Müdürler Kurulu Kararı  veya (15.3)Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (1 asıl 1 fotokopi )

3) (15.4)Hazır Bulunanlar Listesi (Genel Kurul Kararı alındı  ise -1 adet asıl-1 adet fot.)

4) Çağrılı genel kurullarda (15.5)Gündem Kararı (Genel Kurul Kararı alındı  ise -2 adet fotokopi)

5) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Genel Kurul Kararı alındı  ise )

6) Merkez unvan değişikliği, Birleşme veya nevi değişikliği sonucunda olmuş ise bu değişikliklerin ilan edildiği Sicil gazeteleri veya ilan metinleri

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.