fbpx

21- Tasfiye Başlangıç(LTD.)

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 104- Madde 86):

GEREKLİ EVRAKLAR

1) ( 21.1)Dilekçe (Müdür tarafından kaşeli imzalı)

2) Tasfiye genel kurul kararına dayanıyorsa noter onaylı (21.2)Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (1 adet asıl 2 adet fotokopi)

Tasfiye Başka bir sebepten ileri geliyorsa bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği(1 asıl – 1 fotokopi)

3) (21.3)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl-1 fotofopi)

4) Çağrılı genel kurullarda (21.4)Gündem Kararı (2 adet fotokopi)

5) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

6) Tasfiye memurunun “Tasfiye Memuru ” unvanı ile şirket unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenmiş  imza beyannamesi (1 adet asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

7)Tasfiye memurlarının 2 adet nüfus cüzdan fotokopisi, 4 adet resim, 2 adet muhtar veya E-devletten ikametgah belgesi

8) (21.5)Alacaklılara çağrı ilanı

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

1: Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır (TTK-643; TTK-536)

2: Tasfiyeye sürecinde yapılan ilanlar ve çağrılara rağmen ulaşılamayan ortaklar ve alacaklılar olursa alacak ve haklarının ödenebilmesi için Tasfiye Memurunca hazırlanan (21.6)Alacaklılar listesinin sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.

3-Şube kaydı olması halinde şubelerin kapanışı için gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.