7- Ticareti Terk(Gerçek Kişi)

1.     (7.1)DİLEKÇE (Mal beyanını belirtir ve kayıtlı kişi tarafından imzalanmış)(2 adet asıl)

2.     Vergi kaydının kapatıldığına dair vergi dairesinde alınan görüntüleme belgesi (2 adet asıl)

* Vefat nedeniyle kapanış talebinde ölüm belgesi, veraset ilamı veya noterden mirasçılık belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği eklenmeli( 1 adet asıl veya aslı gibidir onaylı olmalı) (7.2 ) DİLEKÇE varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

ESNAF-TACİR AYRIMI KOMİSYONU KARARI SONUCUNDA TERK

1.     (7.3)DİLEKÇE (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış 2 adet asıl)

2.     Esnaf/Tacir ayrımı komisyon kararı (1 adet asıl, 1 adet fotokopi)