1- Kuruluş(Koop)

4. Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmış ve İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nden onaylı ana sözleşme,(2 adet asıl)

5. İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı (aslı veya noter onaylı örneği)

6. Ortakların;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

b) Muhtardan veya e-devletten alınan (barkotlu) ikametgâh belgesi (2 adet)

c) Fotoğraf  (4 adet)

7. Temsile yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında düzenlen Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmış imza beyannamesi (1 adet asıl).  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.