10.TASFİYE SONU

2. Tasfiye sona ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı,

ç) Yönetim Kurulu/Tasfiye Kurulu Gündem Kararı (2 fotokopi)

d) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs. aslı

3. Kooperatif alacaklılarına yerel gazete ilanı yapıldı ise yapılan çağrı ilanlarına ilişkin yerel gazetelerin aslı.

5)Genel kurul tarafından onaylanmış son ve kesin bilanço (Tasfiye Memurları bilançonun  altına  “Kooperatifin borcu, alacağı ve devam eden davası  yoktur” ibaresini yazarak imzalayacak, Tasfiye memurunca imzalanan ve genel kurula sonulan bilançoyu genel kurul adına toplantı başkanlığıı imzalayacak) Bilanço için vergi dairesinden alınan damga vergisi makbuzu alınız.

NOT: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden kooperatif sözleşmesinde yazan tasfiye süreci (1 yıl veya 6 ay) beklenerek  fesih kararı alınabilir.