3.MERKEZ NAKLİ

4) Kayıtlı bulunan Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş sicil özetini gösterir 111 madde belgesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

7) Genel Kurul çağrılı ise Yönetim Kurulu Gündem Kararı (2 fotokopi) ve varsa Genel kurula davet için Gazete ilanı, iadeli taahhütlü mektup gönderileri, elden tebliğ listesi vs. aslı) ( Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.

10) Kooperatifin bağlı olduğu ilgili bakanlıktan alınan merkez nakli izin yazısı (1 adet asıl)

11) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı

12) Yönetim Kurulu üyelerinin

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

b) E devletten veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),

c) Fotoğraf (4 adet)

d) Temsile yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında düzenlen Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmış imza beyannamesi (1 adet asıl).  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)