4. GENEL KURUL

TESCİLE TABİ GENEL KURUL

4) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış imzalanmış gündem kararı (2 fotokopi) ve varsa Genel kurula üyelerin davet edildiği gazete ilanı, iadeli taahhütlü mektup gönderileri, elden tebliğ listesi vs. aslı.

5) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı,

6) Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış gündem kararı ( 2 Fotokopi ) ve varsa Genel kurula üyelerin davet edildiği gazete ilanı, iadeli taahhütlü mektup gönderileri, elden tebliğ listesi vs. aslı.

7) yönetim Kurulu seçimi var ise; Yönetim kurulunun görev dağılımı, temsiline ilişkin yönetim kurulu karar örneği (2 asıl – 1 fotokopi), Bu Karar Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdik edilecektir. İndir

7) Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

b) Muhtardan veya e-devletten alınan barkotlu ikametgâh belgesi (2 adet),

c) Temsil ve İlzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin unvan altında imza beyannameleri (1 asıl). (Beyannameyi Ticaret Sicili Müdürlüğümüzden veya size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.).

8)  Denetçi seçimi yapıldı ise kimlik fotokopileri  (2 adet)

TESCİLE TABİ OLMAYAN GENEL KURUL

4) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı,

5) Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış gündem karar (2 fotokopi) ve varsa Gündemin yayınlandığı gazete aslı, Genel kurula üyelerin davet edildiği (Gazete ilanı, iadeli taahhütlü mektup gönderileri, elden tebliğ listesi vs. )