5. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN İSTİFA

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN İSTİFA TESCİLİ

3. İstifa eden yönetim kurulu üyesinin istifa dilekçesi,

4. Değişen yönetim kurulu üyelerinin;

a) Fotoğraf  (2 adet)

b) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

c) Muhtardan veya E-devletten alınmış barkotlu ikametgâh belgesi (2 adet),

d) Temsile yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında düzenlen Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmış imza beyannamesi (1 adet asıl).  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)