6. ANASÖZLEŞME TADİLİ

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

2) Genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl – 2 fotokopi) İndir

6). Ana sözleşme tadiline ait bakanlık izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği,(1 Adet)

7) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı,

8) Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış gündem kararı (2 fotokopi) ve varsa Genel kurula üyelerin davet edildiği gazete ilanı, iadeli taahhütlü mektup gönderileri, elden tebliğ listesi vs. aslı.