20 – İnternet Sitesi Tescili

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleyen Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik’in  5. Maddesinin 6. fıkrası uyarınca açılacak internet sitesinin yönetim organı tarafından alınacak kararla Ticaret Sicili Müdürlüğümüze tescil ettirilmesi gerekmektedir.

TESCİL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- 20.1_Dilekçe (Müdür tarafından imzalı)

2- 20.2_Müdürler kurulu kararı (Müdürler tarafından imzalı 1 adet noter onaylı 2 adet fotokopi)

 https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.