12- Acenteliğin Feshi(LTD.)

1. (12.1) DİLEKÇE (müdürler tarafından imzalanmış)

2. Noter onaylı acentelik fesihnamesi (1 asıl – 2 fotokopi)

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.