HPKS İkinci Bilgilendirme Semineri internet üzerinden gerçekleştirildi

HPKS İkinci Bilgilendirme Semineri internet üzerinden gerçekleştirildi

Payları kayden izlenmeyen anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin ve bu senetlere sahip olanlara ilişkin bilgilerin Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) bildirilmesi ve kayıt altına alınması zorunluluğu getiren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu değişikliklerinin 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi ve MKK tarafından Hamiline Pay Kayıt Sistemi’nin (HPKS) 6 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya alınması üzerine Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Merkezi Kayıt Kuruluğu iş birliğinde Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS) bilgilendirme seminerinin ikincisi internet üzerinden 30 Kasım tarihinde gerçekleştirildi.